İngilizce Dilko'da öğrenilir / SINCE 1977
11-12. Sınıf Eğitim Modeli

11-12. Sınıf Eğitim Modeli

“Dilko” markasının değeri ve üstün nitelikli eğitim

Dilko, 1977 yılında kurulmuş, Türkiye’nin en eski İngilizce kurslarındandır.

Yetişkinlere yönelik İngilizce öğretimi yapan Dilko English ve çocuk gruplarında uzmanlaşan Dilko Kids ile İngilizce öğretiminde Türkiye genelindeki en güçlü markalardan biridir.

1992 yılında kurulan üniversite hazırlık bölümü (Dilko Dershanesi) Türkiye genelinde dil alanında en çok öğrenciye sahip ve sınav başarısı en yüksek dershane olmuştur. Yıllar içinde dil alanı dışındaki bölümlerde de çalışmalar yapılmış ve önemli başarılar elde edilmiştir.

Okulculuk alanında ise Dilko Anasınıfı-İlkokul-Ortaokul ve Lisesi Kartal ilçesinde, Kadıköy ve Bakırköy ilçesinde ise Lise olarak devam etmektedir.

Dilko Yayıncılık, hem sınavlara hazırlık hem de genel İngilizce öğretimine yönelik yayınlar üreten ülkenin önemli yayınevlerinden biridir.

Dilko Kolejinde görev alacak öğretim kadrosunun nitelikleri

Dilko Dershanelerinde görev yapan öğretmenler Dilko Kolejinin öğretmen kadrosunun iskeletini oluşturmaktadır..

Ayrıca, Dilko English (İngilizce kursu) bünyesinde görev yapmakta olan ve Türk öğrenciler ile çalışmakta deneyimli yabancı öğretmenler, Dilko Koleji İngilizce zümresi içinde yer alacaklardır.11 ve 12. sınıf üniversite hazırlık çalışmaları

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Dilko Koleji, 11. ve 12. sınıflarda, kariyer ve meslek hedefleri Sayısal,Türkçe-Matematik,Sözel ve Yabancı Dil Alanı öğrencilerimize yönelik eğitim verecektir. 11. ve 12. sınıf öğrencileri hem okul müfredatı içinde hem de ek derslerle dershane formatında çalışmalar yapmaktadır. Dilko Koleji 11. ve 12. sınıf müfredatları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirtilen Özel Temel Lise Haftalık Ders Çizelgesi’ne uygun şekilde oluşturulmuştur. Bu müfredat içinde bulunan seçmeli dersler, öğrencilerin sınava girecekleri alanlardaki ihtiyaçlarına uygun derslerden seçilecektir. (11. sınıfta 19 saat, 12. sınıfta ise 22 saat seçmeli ders bulunmaktadır.) Tüm dersler öğrencilerin YGS ve LYS sınavlarına eksiksiz hazırlanmasını mümkün kılacak şekilde işlenecektir.11.ve 12. Sınıflarda, müfredatlarındaki derslere ek olarak, haftada 10 saatlik Üniversite Hazırlık ders programı uygulanacaktır.Üniversite Hazırlık çalışmalarında TYT-AYT'de DİLKO, EKSEN, PUAN, FDD ve ÖZDEBİR yayınlarına ait konu anlatımlı kitaplar, soru bankaları,yaprak testler ve deneme sınavları kullanılmaktadır.Öğretmenler kurulu gerek gördüğünde diğer yayın firmalarının kaynaklarından da yararlanılmaktadır.

On-line deneme sınavları

11. ve 12. sınıf öğrencilerine e-dilko uzaktan eğitim yönetimi sistemi üzerinden, akademik eğitim yılı planlamalarında belirlenecek sayıda on-line deneme sınavı uygulanacaktır.

İngilizce hazırlık atlama sınavlarına yönelik çalışmalar

Dilko Koleji öğrencileri 12. Sınıf eğitim programı içinde Türk Üniversitelerinin İngilizce Hazırlık atlama (proficiency) sınavlarına yönelik özel çalışmalar yaparlar. Proficiency sınavını geçmek, öğrencinin üniversitede okuyacağı bölüme bir an önce başlamasını sağlar. Ülkemizde bazı üniversitelerimizde hazırlık atlama derecesi olarak TOEFL sonuçları kabul edilirken, bazı üniversitelerimiz kendi bünyelerinde seviye belirleme sınavı yaparak öğrencileri İngilizce hazırlık sınıflarına alır ya da öğrencinin İngilizce hazırlık sınıfına ihtiyacı olmadığına, bu kademeyi geçmesine ve İngilizce’den muafiyetine karar verirler. Bölümlerine başlamak içim zaman kaybetmek istemeyen öğrencilerin, bunu elde edebilmesi için, yeterli bir hazırlık atlama eğitimi alması gerekmektedir.

Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi (e-dilko)

Dilko Kolejinde öğrenciler e-dilko olarak adlandırılan Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi ile çalışma fırsatı bulurlar.
E-dilko sistemi içinde öğrenciler, öğretmenleri ile mesajlaşabilir, doküman paylaşımında bulunabilir ve video destek derslerini izleyebilir.
Ayrıca sistem içinde deneme sınavı uygulamaları, kurumsal duyurulara ve öğrenciler ile ilgili raporlara ulaşabilme gibi farklı seçenekler de bulunmaktadır.
Öğrenciler, müfredatın bir parçası olan uzaktan eğitim derslerini de e-dilko platformunda görürler.
Bu derslere ek olarak okul saatleri dışında öğretmenlerin yapacağı canlı derslere de katılırlar.


Sosyal kulüpler

Okulumuzda haftada 1 saat, öğrenci kulüp çalışmaları yapılmaktadır. Kulüp çalışmaları yaklaşık olarak okul açıldıktan 1 ay sonra başlar ve okul bitiminden bir hafta önce sona erer.

Her kulübün bir sorumlu öğretmeni vardır, bazı kulüplerde öğretmenin yanısıra o alanda özel eğitim almış yetişkinler de (usta öğreticiler) görev almaktadır.

Tüm 12. sınıf öğrencileri TYT / AYT kulübündedir. Öğretim yılı başında, öğrencilere kulüp çalışmaları tanıtılır. Öğrenciler katılmayı arzu ettikleri kulüpleri belirler. Öğrenciler, tercihlerine ve ilgili öğretmenlerin taleplerine göre kulüplere yerleştirilir.


Etkin ve verimli iletişim yaklaşımı


Dilko Koleji rehberlik hizmetlerine yeni bir yaklaşım getirmektedir. Bu yaklaşımı KIT approach* olarak adlandırmaktayız. Tüm eğitim kurumlarında bulunan, ancak; öğrencinin günlük hayatına giremeyen rehberlik birimini farklı bir şekilde tanımlamaktayız.

Dilko Kolejinde rehberlik birimi eğitimi doğrudan etkileyen unsurların yanı sıra, günlük hayatın her alanındaki konular ile ilgilenen ve bu sayede sorunları oluşmadan engelleyen bir yapıya sahiptir.

Amaç öğrencileri sadece doldurdukları formlar ile değil, beraber geçirilen zaman içinde gösterdikleri kişisel özellikler ve tutumlar ile de tanımaktır.

Her öğretmen, rehberlik biriminin bir üyesi olarak hareket eder. Her sınıfın bir danışman öğretmeni vardır. Öğretmenler, öğrenciyi gözler, takip eder ve rehberlik birimi ile bilgilerini paylaşır.

Öğrencinin akademik başarısı dışında, bireysel özellikleri, kişiliğinin güçlü veya gelişmeye açık yönleri, toplumsal ilişkilerdeki davranış şekilleri yakından takip edilir ve öğrenci-aile-okul arasında güçlü bir iletişim ağı kurularak süreç içinde devamlı olarak değerlendirilir.

Veliler, rehber öğretmenlere ve öğrencinin danışman öğretmenine kendilerine özel tahsis edilmiş bir telefon hattından istedikleri an ulaşabilirler.

*KIT İngilizce’de iletişim içinde olmak anlamına gelen keep in touch ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Approach ise yaklaşım anlamına gelir.Söğütlüçeşme Cad. Vahapbey Sokak No: 14 Altıyol - Kadıköy-İstanbul Tel: (0216) 336 35 35
whatsapp Hattı