İngilizce Dilko'da öğrenilir / SINCE 1977
LYS 5 Kursu

Tarih Dersi Nasıl Çalışılır?

Tarih, geçmişte yaşanan olayları sebep sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek inceleyen, bugüne ışık tutan bir bilim dalıdır. Tarihin asıl amacı, bugünü düne bağlamak, günümüz olaylarını, geçmiş olayların ışığı altında yorumlamaktır. Tarih dersinin kapsamında yer alan konular, deney ve gözlemden uzak olarak sadece bulgu ve belgelere dayanarak kronolojik olarak incelenir.

Yabancı dil alanından YGS’ ye hazırlanan öğrenciler için tarih dersi büyük bir önem taşır. YGS Sosyal Bilimler testinde yer alan 17 tarih sorusu adaylar için büyük önem taşımaktadır.

Tarih testinde yer alan birçok sorunun birden fazla konuyu referans alarak sorulduğunun altını çizmek gerekir. Buna benzer sorularda başarıyı arttırmanın yolu derste anlatılan her detayı not almaktan geçmektedir. Düzenli tutulan ders defteri öğrenciye en doğru kaynak olacaktır.

Derste işlenen konuyu dikkatle dinlemeli; öğrenilen her yeni kavramı YGS soru tekniğine paralel olarak, derste altı çizilen pratik uyarılar ve önemli ayrıntılar şeklinde tekrar ederek kesinlikle gözden kaçırmamalısınız. Ayrıca harita üzerinden çalışmak öğrenmenizi kolaylaştıracaktır.

Her tarih dersinden sonra sınıfta işlenen konuyu tekrar etmeli ve konuyla ilgili sorular çözmelisiniz. Konuyla ilgili pekiştirici sorular, soru bankasında konuya dair yer alan sorular ve geçmiş yıllarda ÖSS’de çıkan sorular mutlaka çözülmelidir. Konu biriktirmeden günlük, haftalık ve aylık tekrar programlarınıza uymanız yıl sonunda sizlere büyük kolaylık sağlayacak ve yapacağınız genel tekrarlarda size büyük avantaj sağlayacaktır.

Tarih dersine çalışırken yapacağınız en büyük hata konuyu ezberlemek olacaktır. Son yıllarda ÖSYM’ nin benimsediği soru tiplerinde amaç, verilen öncüller doğrultusunda yorum kabiliyetinizi ölçmektir. YGS’ de farklı tarzda soru tiplerinin bulunduğu gerçeğinden hareketle; soruların niteliğini üç başlık altında toplayabiliriz:

1-Neden-sonuç bağlantısı,
2-Yargıda bulunma,
3-Kavram bilgisi.

Bu soru tiplerinde başarılı olabilmeniz için yönteminiz, konuyu ezberlemek yerine edinilen bilgiler arasında bağ kurma ve yığılan konular arasında ilişki geliştirmek olmalıdır.


YKS Dil / LYS 5 Rehberlik - Yararlı Makaleler

İngilizce Dersi Nasıl Çalışılır?
Türkçe Dersi Nasıl Çalışılır?
Matematik Dersi Nasıl Çalışılır?
Coğrafya Dersi Nasıl Çalışılır?
Tarih Dersi Nasıl Çalışılır?
Felsefe Dersi Nasıl Çalışılır?
Yıldızı Parlayan Diller.
LYS 5 Kelime Çalışma Teknikleri.
Sınavda Dikkatsizlik Kader midir?


Söğütlüçeşme Cad. Vahapbey Sokak No: 23 Altıyol - Kadıköy-İstanbul
Tel: (0216) 414 91 51 Faks: (0216) 418 01 61

whatsapp Hattı